Leg. Tandläkare Juan Aldin

Tandsköterska Maria Grönkvist

Tandsköterska Åsa Karlsson

Tandtek./ tsk Ulrika Tunared